Per tombar el Règim, ofensiva republicana i el poder del poble

 

Demà serà el 94 aniversari de la proclamació de la II República, una època d’avenç democràtic i social per al nostre país.

No obstant això, hem de ser conscients que aquesta data no és una simple commemoració històrica, sinó un mirall amb el qual hem de construir la Tercera República espanyola.

Des de la JSUC entenem el republicanisme, no com un simple canvi de la forma de govern de l’Estat, sinó com l’eina cap a un canvi profund del sistema com a via al Socialisme. Aquesta convicció està sustentada teòricament en la nostra història i en la història de la construcció de la institució monàrquica del règim del 78.

Hem vist com la construcció del règim, es va fonamentar entorn de la figura de la monarquia, com a institució garant dels privilegis econòmics i fàctics de les elits franquistes enfront de les demandes de llibertat i democràcia de la població espanyola, tant va ser així, que es va incloure a l’article 1.3 com a forma política de l’Estat espanyol i es va dedicar un títol sencer a la corona (El títol II). D’aquesta forma amb la refrendació positiva de la constitució, la monarquia va ser aprovada de forma tàcita.

Veiem doncs la necessitat i l’interès per part de les elits del règim del 78 d’instaurar la figura del monarca sense fer una consulta a la ciutadania sabent que molt probablement la perdrien.

No només el procés d’inclusió de la monarquia a la constitució va ser un exemple de l’interès del capital i les elits, sinó també ho és el procés de reforma d’aquesta. L’article 1.3 de la Constitució on s’estableix que la monarquia és la forma d’Estat de la constitució i del títol II de la corona, només es pot reformar a través de l’article 168 de la Constitució, article en el qual es requereix: La majoria de 2/3 parts al congrés i el senat, la convocatòria de noves eleccions, les noves corts hauran de fer el nou text constitucional i aprovar-lo per 2/3 parts tant al congrés com al senat i finalment haurà de ser sotmesa a referèndum per a la seva ratificació Uns requisits que com podem concloure són molt difícils d’assolir.

Sabem que el règim del 78 i la constitució, blinda els interessos del capital enfront dels interessos de la classe treballadora, és per això que entenem el canvi de model d’Estat com un canvi sistèmic, perquè un no es pot realitzar sense l’altre. Per tant, cal la mobilització de la classe treballadora enfront del model republicà, perquè a través de la pressió i organització obrera puguem abolir la institució medieval de la monarquia i construir un Estat republicà i plurinacional. La constitució marca unes regles, però la classe treballadora tenim la consciència, la mobilització i l’organització. La història ens ha ensenyat que aquests elements són suficients per canviar i fer caure unes regles que a priori semblen impossibles d’abolir. No obstant això, la Joventut Comunista té la tasca d’organitzar i conscienciar al conjunt de la classe treballadora, que l’únic futur per a tenir un Estat que vetlli pels interessos de la nostra classe és a través d’un que sigui socialista i republicà.

Des de la JSUC-Joventut Comunista resolem que cal un model d’Estat on cap ciutadà sigui més que cap altre pel seu llinatge o lloc de naixement, ja que ningú ha de tenir privilegis per la família on ha nascut. La joventut lluita per l’emancipació de la seva classe, i en conseqüència contra la monarquia, que serveix com a eina del capital per a reprimir qualsevol tipus d’autoorganització obrera.

La joventut no volem viure el nostre futur sota la subordinació de cap institució repressora i volem decidir qui és el nostre cap d’Estat, no només per una raó democràtica, sinó perquè ens organitzem per assolir el Socialisme i, per tant, el poder de l’Estat en mans del poble, i l’única forma de fer això possible és a través de l’abolició de la monarquia, l’establiment de la III República i la conscienciació en vers al Socialisme com a model d’Estat.

PER TOMBAR EL RÈGIM, OFENSIVA REPUBLILCANA I EL PODER PEL POBLE!

 

Més articles a noutreball.psuc.org

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *